Thẻ: nguyên nhân dẫn tới thất bại của một số start-up việt nam gần đây sau khi gọi vốn thành công