Search
Close this search box.

Hơn 230 thống kê về doanh nghiệp nhỏ chi tiết nhất: Quyền sở hữu, chi phí, sự tồn tại, thách thức,… (Phần 1)

5/5 - (1 bình chọn)

Các doanh nghiệp nhỏ áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số sẽ có mức tăng trưởng doanh thu cao hơn 2,5 lần và mức độ tương tác với khách hàng tốt hơn gấp 2 lần. Họ có khả năng mở rộng cơ sở khách hàng cao gấp 3,3 lần và khả năng tạo việc làm cao gấp 3 lần.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu luôn thay đổi, các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò quan trọng như động lực đổi mới, tạo việc làm và phát triển cộng đồng. Mặc dù có những đóng góp đáng kể nhưng các doanh nghiệp nhỏ vẫn phải đối mặt với vô số thách thức và bất ổn trên con đường dẫn đến thành công.

Trong bối cảnh này, việc khai thác sức mạnh của số liệu thống kê doanh nghiệp nhỏ trở nên quan trọng vì nó cung cấp những hiểu biết có giá trị và thông tin hữu ích có thể thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện khả năng cạnh tranh và thúc đẩy khả năng phục hồi.

Số liệu thống kê về doanh nghiệp nhỏ bao gồm nhiều dữ liệu định lượng và các công cụ phân tích cung cấp sự hiểu biết toàn diện về động lực và xu hướng của ngành quan trọng này. Bằng cách kiểm tra các số liệu chính, chẳng hạn như dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường, nhân khẩu học của khách hàng và kết quả tài chính, những số liệu thống kê này mang đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về những thách thức và cơ hội mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt.

“Ước mơ lớn, bắt đầu từ việc nhỏ và đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một doanh nghiệp nhỏ.”

Tầm quan trọng của số liệu thống kê doanh nghiệp nhỏ không chỉ nằm ở khả năng làm sáng tỏ tình trạng hiện tại mà còn ở khả năng dự đoán xu hướng trong tương lai.

Bạn có biết rằng… các doanh nghiệp nhỏ được biết đến với sự nhanh nhẹn và khả năng thích ứng linh hoạt.

Tầm nhìn xa này cho phép các doanh nghiệp nhỏ nhanh chóng xoay vòng, thích ứng với những thay đổi và định vị bản thân một cách chiến lược trong một thị trường rất năng động.

Ngoài ra, số liệu thống kê về doanh nghiệp nhỏ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo điểm chuẩn và so sánh ngang hàng, cho phép chủ doanh nghiệp đánh giá hiệu suất của họ so với các tiêu chuẩn ngành và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

“Trong khu vực doanh nghiệp nhỏ, sự đổi mới là tiền tệ của sự tiến bộ.”

Bằng cách kiểm tra các chỉ số hiệu suất chính và mức trung bình của ngành, chủ doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa hoạt động của mình và xác định các phương pháp hay nhất có thể thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.

Chính phủ và cơ quan quản lý có thể tận dụng kiến ​​thức này để xác định các rào cản gia nhập, đánh giá tác động của quy định và thực hiện các sáng kiến ​​có mục tiêu nhằm thúc đẩy môi trường có lợi cho tăng trưởng, đổi mới và bền vững của doanh nghiệp nhỏ.

Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về thế giới thống kê doanh nghiệp nhỏ và khám phá những cơ hội chưa được khai thác bên trong chúng.

thống kê về doanh nghiệp nhỏ 1

Thống kê việc làm của doanh nghiệp nhỏ

Số liệu thống kê việc làm của doanh nghiệp nhỏ cung cấp những hiểu biết có giá trị về động lực lực lượng lao động và đóng góp kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ. Trong phần này, chúng ta khám phá những thách thức và cơ hội mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với tư cách là người sử dụng lao động và nêu bật tầm quan trọng của chúng trong việc tạo việc làm và phát triển cộng đồng.

 • Năm 2014, các doanh nghiệp nhỏ chiếm hơn 99% trong số 28,7 triệu doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Trong số các doanh nghiệp này, khoảng 88% tuyển dụng ít hơn 20 người và 40% tạo ra doanh thu dưới 100.000 USD . Kết quả là số lượng doanh nghiệp nhỏ hiện nay ở Hoa Kỳ là khoảng 29,6 triệu

Thị phần của các công ty dựa trên số lượng nhân viên…

 thống kê về doanh nghiệp nhỏ 2

 • Vào năm 2020, các doanh nghiệp nhỏ sẽ đại diện cho khoảng 99,9% tổng số doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, tạo ra 1,6 triệu việc làm mới trong suốt cả năm. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ đã tăng 2,1% từ năm 2019 đến năm 2020.
 • Hơn 50% chủ doanh nghiệp nhỏ cần hỗ trợ tìm kiếm nhân viên phù hợp để hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của họ. Khoảng 56% số người được hỏi cần trợ giúp để tìm kiếm các chuyên gia cần thiết.
 • Việc tìm kiếm nhân tài phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ đã trở nên phức tạp hơn trước đây. Khoảng 35% công ty tin rằng việc thu hút nhân tài phù hợp khó hơn 5 năm trước.
 • Trong những năm gần đây, việc thành lập các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ đã dẫn đến sự gia tăng tự nhiên về số lượng nhân viên. Vào năm 2022, tổng số nhân viên và doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ sẽ vào khoảng 61,7 triệu , điều này cho thấy khoảng 46,4% lực lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ.

Tùy thuộc vào ngành, quy mô của một doanh nghiệp nhỏ có thể dao động từ 250 đến 1.500 nhân viên.

 • Trong tổng số 31,7 triệu doanh nghiệp nhỏ, có khoảng 3,7 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ với lực lượng lao động từ một đến chín nhân viên. 15
 • Khoảng 47% lực lượng lao động khu vực tư nhân của Hoa Kỳ làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ. 15
 • Năm ngoái, các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã tạo ra 1,8 triệu việc làm. 15
 • Tại Hoa Kỳ, hơn 8 triệu người đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ do người thiểu số làm chủ.

thống kê về doanh nghiệp nhỏ 3

Các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ ở Hoa Kỳ tuyển dụng gần 9 triệu người.

 • Có hơn 90 triệu cơ hội việc làm được cung cấp bởi các doanh nghiệp nhỏ ở Liên minh Châu Âu , tương đương với khoảng 67% tổng số việc làm.
 • Các doanh nghiệp nhỏ của Australia tuyển dụng gần 5 triệu người, chiếm hơn 40% tổng số việc làm.
 • Tại Canada, các doanh nghiệp nhỏ tuyển dụng hơn 8 triệu người, chiếm 69,7% tổng số việc làm trong khu vực tư nhân.
 • Ở Ấn Độ, khoảng 110 triệu người đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ, chiếm khoảng 40% lực lượng lao động của đất nước.

Ở Nam Phi, các doanh nghiệp nhỏ tuyển dụng hơn 7 triệu người , đóng góp khoảng 60% tổng số việc làm.

 • Cơ hội việc làm do các doanh nghiệp nhỏ ở Brazil mang lại lên tới hơn 48 triệu người, tương đương khoảng 54% tổng số việc làm của cả nước.
 • Khoảng 70% lực lượng lao động ở Nhật Bản làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm.
 • Các doanh nghiệp nhỏ ở Đức chiếm hơn 60 % lực lượng lao động và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm.
 • Hơn 50% lực lượng lao động ở Mexico làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ, đây là nguồn việc làm quan trọng.

Các doanh nghiệp nhỏ ở Anh cung cấp cơ hội việc làm cho khoảng 60% lực lượng lao động khu vực tư nhân.

 • Hơn 80% lực lượng lao động đô thị ở Trung Quốc làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.
 • Các doanh nghiệp nhỏ ở Pháp sử dụng hơn 50% lực lượng lao động khu vực tư nhân, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm.
 • Tại Ý, khoảng 80% lực lượng lao động khu vực tư nhân được tuyển dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ, đóng vai trò là động lực chính tạo việc làm.
 • Các doanh nghiệp nhỏ của Thụy Điển cung cấp cơ hội việc làm cho khoảng 60% lực lượng lao động, thúc đẩy tạo việc làm và phát triển kinh tế.

Hơn 70% lực lượng lao động ở Argentina làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ, góp phần ổn định và tăng trưởng việc làm.

 • Các doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho khoảng 88% lực lượng lao động của đất nước.

Năm 2020, các doanh nghiệp nhỏ đóng một vai trò quan trọng ở Hoa Kỳ, chiếm gần 99,9% tổng số doanh nghiệp. Họ đã góp phần tạo việc làm, thêm 1,6 triệu việc làm mới trong năm. Số lượng doanh nghiệp nhỏ cũng có mức tăng trưởng tích cực 2,1% trong giai đoạn 2019-2020, thể hiện khả năng phục hồi và tinh thần khởi nghiệp của khu vực doanh nghiệp nhỏ.

Tìm kiếm nhân viên phù hợp vẫn là một thách thức đối với hơn 50% chủ doanh nghiệp nhỏ. Khoảng 56 % số người được hỏi cần hỗ trợ trong việc xác định và theo dõi các chuyên gia. Điều này cho thấy tầm quan trọng của chiến lược tuyển dụng và thu hút nhân tài để hỗ trợ sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp nhỏ.

Các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục là nguồn cung cấp việc làm đáng kể trên toàn thế giới. Tại Hoa Kỳ, họ sử dụng khoảng 47% lực lượng lao động khu vực tư nhân, nêu bật sự đóng góp đáng kể của họ cho nền kinh tế. Hơn nữa, cơ hội việc làm do các doanh nghiệp nhỏ cung cấp cũng mở rộng ra bên ngoài Hoa Kỳ, với số lượng đáng chú ý ở các quốc gia như Liên minh Châu Âu, Úc, Canada, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, Nhật Bản, Đức, Mexico, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Ý, Thụy Điển, Argentina và Hàn Quốc.

Giải đáp các câu hỏi

Bao nhiêu phần trăm lực lượng lao động được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ?

Các doanh nghiệp nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong việc làm toàn cầu. Ở nhiều quốc gia, họ chiếm một phần đáng kể lực lượng lao động, thường từ 40% đến 70% tùy theo quốc gia và khu vực.

Việc làm của doanh nghiệp nhỏ đóng góp như thế nào cho nền kinh tế?

Việc làm của doanh nghiệp nhỏ là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp nhỏ kích thích tạo việc làm, tạo thu nhập và doanh thu thuế, thúc đẩy đổi mới và đóng góp cho cộng đồng địa phương. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội việc làm và phát triển kinh tế.

Những lợi thế khi làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ là gì?

Làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ có thể mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như môi trường làm việc được cá nhân hóa hơn, trách nhiệm và quyền tự chủ cao hơn, cơ hội phát triển và phát triển kỹ năng, mối quan hệ chặt chẽ hơn với đồng nghiệp và quản lý cũng như khả năng tác động trực tiếp đến sự thành công của công ty. .

Thống kê tạo việc làm cho doanh nghiệp nhỏ

Trong phần này, chúng ta khám phá số liệu thống kê về tạo việc làm của doanh nghiệp nhỏ và tác động sâu sắc của chúng đến tăng trưởng việc làm và sự thịnh vượng kinh tế. Bằng cách phân tích các số liệu và xu hướng chính, chúng tôi nhận ra vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ trong việc tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

 • Theo Ngân hàng Thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm khoảng 90% doanh nghiệp trên toàn cầu và sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động thế giới. Hơn nữa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính thức đóng góp khoảng 40% thu nhập quốc dân ở các nền kinh tế mới nổi.
 • Khoảng 50% tổng số doanh nghiệp nhỏ được bắt đầu từ nhà và ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại nhà nổi lên. Đặc biệt, khoảng 60,1% tổng số doanh nghiệp không sử dụng nhân viên được trả lương đều có trụ sở tại nhà, cũng như khoảng 23,3% doanh nghiệp dựa vào người sử dụng lao động. Lĩnh vực mà doanh nghiệp có nhiều khả năng đặt trụ sở tại nhà nhất là thông tin ( 70% ).
 • Các doanh nghiệp nhỏ chiếm 99,9% tổng số doanh nghiệp Mỹ, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của họ.
 • Các doanh nghiệp nhỏ này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, tạo ra 1,5 triệu việc làm hàng năm và chiếm 64% số việc làm mới ở Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp nhỏ đã nổi lên như một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Hoa Kỳ, tạo ra thu nhập tài chính và cơ hội việc làm cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ độc đáo.

 • Đóng góp của họ vào tăng trưởng kinh tế được công nhận rộng rãi , củng cố tầm quan trọng của họ trong bối cảnh kinh tế tổng thể.
 • Mỗi năm, các doanh nghiệp nhỏ tạo ra 1,5 triệu cơ hội việc làm, chiếm 64% tổng số việc làm mới được tạo ra ở Hoa Kỳ.
 • Số lượng doanh nhân toàn cầu lên tới 582 triệu người.
 • Khoảng 15 triệu người Mỹ đang làm việc toàn thời gian trong các công ty của họ.

Kể từ năm 1982, số lượng doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đã tăng gấp đôi .

Trong năm qua, các doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tạo ra 65% tổng số việc làm mới.

 • Việc tạo việc làm ở Liên minh Châu Âu chủ yếu được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm 70% tổng số.
 • Quý trước, các doanh nghiệp nhỏ của Canada đã đóng góp vào tăng trưởng việc làm của đất nước bằng cách tạo ra hơn 106.000 việc làm mới.
 • Việc tạo việc làm ở Ấn Độ được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, chiếm 40% số việc làm mới trong hai năm qua.

Các doanh nghiệp nhỏ do người thiểu số sở hữu ở Australia đã chứng kiến ​​lượng việc làm được tạo ra tăng vọt, góp phần tạo ra 30% cơ hội việc làm mới.

 • Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp nhỏ ở Nam Phi đã tạo được hơn 1 triệu việc làm, góp phần vào cuộc chiến chống thất nghiệp.
 • Tại Brazil, các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, đóng góp 68% vào nền kinh tế chính thức của đất nước trong năm qua.
 • Các doanh nghiệp siêu nhỏ có dưới 10 nhân viên là chìa khóa tạo việc làm ở Nhật Bản, chiếm 80% số việc làm mới.
 • Bất chấp điều kiện kinh tế đầy thách thức, các doanh nghiệp nhỏ ở Anh đã tạo ra hơn 200.000 việc làm mới trong năm qua.

Các doanh nghiệp nhỏ do người bản địa làm chủ ở Canada đã chứng kiến ​​tỷ lệ tạo việc làm tăng 32% , hỗ trợ sự phát triển kinh tế của cộng đồng bản địa.

 • Các doanh nghiệp nhỏ của Đức chiếm 45% tổng số việc làm được tạo ra ở nước này vào năm ngoái.
 • Các doanh nghiệp nhỏ đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng việc làm ở Mexico, tạo ra hơn 600.000 việc làm mới trong quý trước.
 • Các doanh nghiệp nhỏ ở Thụy Điển nổi lên như một động lực tạo việc làm, chiếm 70% cơ hội việc làm mới có được trong năm qua.
 • Các doanh nghiệp nhỏ do người nhập cư làm chủ ở Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng, chiếm 30% tạo việc làm trong thập kỷ qua.

Các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn ở Úc đã chứng kiến ​​số lượng việc làm được tạo ra tăng đáng kể 15% trong năm qua, cho thấy rõ tác động của chúng đối với việc làm ở các khu vực trong khu vực.

 • Các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới của Hàn Quốc báo cáo số việc làm được tạo ra tăng 10%.
 • Lĩnh vực thương mại điện tử của Ấn Độ là lĩnh vực tạo việc làm mạnh mẽ, với các doanh nghiệp nhỏ giúp tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới trong hai năm qua.
 • Nền kinh tế tự do và các cơ hội làm việc tự do do các doanh nghiệp nhỏ mang lại đã góp phần tạo ra 20% việc làm mới ở Anh.
 • Các ngành công nghiệp sáng tạo của Brazil, chẳng hạn như thiết kế và giải trí, đã chứng kiến ​​số lượng việc làm được tạo ra bởi các doanh nghiệp nhỏ tăng đáng kể 25% .
 • Các doanh nghiệp gia đình nhỏ ở Canada đã đóng một vai trò quan trọng, tạo ra 40% việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất của đất nước.

Các doanh nghiệp nhỏ ở nhiều quốc gia khác nhau đã góp phần đáng kể vào việc tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Ở Hàn Quốc, lĩnh vực công nghệ và đổi mới có số việc làm được tạo ra tăng 10% , chứng tỏ một hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển. Ở Ấn Độ, lĩnh vực thương mại điện tử, được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp nhỏ, đã giúp tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới trong hai năm qua, thể hiện sức mạnh của ngành này với tư cách là người tạo việc làm.

Tại Vương quốc Anh, các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong nền kinh tế tự do và các lĩnh vực làm việc tự do chiếm 20% số việc làm mới được tạo ra, nêu bật những cơ hội việc làm linh hoạt và đa dạng mà họ mang lại. Các ngành công nghiệp sáng tạo của Brazil, chẳng hạn như thiết kế và giải trí, đã chứng kiến ​​số lượng việc làm do các doanh nghiệp nhỏ tạo ra tăng đáng kể 25% , thể hiện văn hóa kinh doanh thịnh vượng trong các lĩnh vực sáng tạo.

Ở Canada, các doanh nghiệp gia đình nhỏ đã đóng một vai trò quan trọng, tạo ra 40% việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất. Các doanh nghiệp nhỏ của Đức chiếm 45% tổng số việc làm được tạo ra trong cả nước, thể hiện sự kiên cường và năng động của họ. Các doanh nghiệp nhỏ của Mexico đã tạo ra hơn 600.000 việc làm mới trong quý trước, góp phần tăng trưởng việc làm và mở rộng kinh tế.

Giải đáp các câu hỏi

Các doanh nghiệp nhỏ tích cực nhất trong việc tạo việc làm ở những lĩnh vực hoặc ngành nào?

Các doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau để tạo việc làm. Các ngành phổ biến nhất là bán lẻ, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chuyên nghiệp, xây dựng và công nghệ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ hiện diện ở hầu hết mọi lĩnh vực, giúp tạo cơ hội việc làm ở cả lĩnh vực truyền thống và mới nổi.

Các doanh nghiệp nhỏ có tác động gì đến thị trường lao động địa phương?

Các doanh nghiệp nhỏ có tác động đáng kể đến thị trường lao động địa phương. Họ tạo ra các cơ hội việc làm góp phần nâng cao tỷ lệ việc làm chung của cộng đồng. Các doanh nghiệp nhỏ thường thuê người dân địa phương, mang đến cơ hội việc làm gần nhà. Ngoài ra, chúng có thể giúp đa dạng hóa nền kinh tế địa phương và giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn lớn để ổn định công việc.

Các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với những thách thức gì trong việc tạo việc làm?

Các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với một số thách thức trong việc tạo việc làm, bao gồm nguồn tài chính hạn chế, gánh nặng pháp lý và sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn hơn. Việc tiếp cận vốn, lao động có tay nghề và quản lý các quy định lao động phức tạp cũng có thể đặt ra những thách thức. Những biến động kinh tế và những bất ổn của thị trường có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và tạo việc làm mới của các doanh nghiệp nhỏ.

Thống kê tiền lương và tiền công của doanh nghiệp nhỏ

Số liệu thống kê về tiền lương và tiền lương của doanh nghiệp nhỏ cung cấp những hiểu biết có giá trị về thực tiễn bồi thường cho nhân viên trong khu vực doanh nghiệp nhỏ. Hiểu được những số liệu thống kê này là rất quan trọng để thu hút và giữ chân nhân tài, lập ngân sách và duy trì tinh thần của nhân viên.

 • Thu nhập trung bình điển hình của những cá nhân sở hữu và điều hành các doanh nghiệp nhỏ là khoảng 64.706 USD , với các khoản thanh toán thường dao động từ 30.000 USD đến 148.000 USD cho hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ.
 • Thu nhập hàng năm điển hình của các chủ doanh nghiệp nhỏ tự kinh doanh là 51.816 USD , trong khi các doanh nghiệp chưa có tư cách pháp nhân có thu nhập trung bình là 26.084 USD.
 • Trung bình, chủ doanh nghiệp nhỏ kiếm được mức lương hàng năm là 69.593 USD.
 • Do nguồn lực tài chính hạn chế và tính kinh tế theo quy mô, các doanh nghiệp nhỏ thường đưa ra mức lương thấp hơn so với các tập đoàn lớn.

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ báo cáo rằng thu nhập trung bình của nhân viên doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ dao động từ 30.000 USD đến 40.000 USD mỗi năm, với sự thay đổi tùy theo ngành và địa điểm.

 • Các doanh nghiệp nhỏ trong các ngành có nhu cầu cao , chẳng hạn như công nghệ và chăm sóc sức khỏe, có thể đưa ra mức lương cao hơn để thu hút và giữ chân nhân tài có trình độ.
 • Những thay đổi về luật lương tối thiểu có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động với tỷ suất lợi nhuận thấp , ảnh hưởng đến khả năng thuê và giữ chân nhân viên của họ.
 • Các doanh nghiệp nhỏ có thể phản ứng với việc tăng lương tối thiểu bằng cách giảm giờ làm của nhân viên, hạn chế tuyển dụng hoặc điều chỉnh giá để bù đắp chi phí lao động tăng cao.
 • Các ngành nghề có tay nghề cao như thợ sửa ống nước hoặc thợ điện thường đưa ra mức lương cạnh tranh do các kỹ năng cụ thể được yêu cầu trong các lĩnh vực này.

Khi đánh giá mức lương của doanh nghiệp nhỏ, điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm và chi phí sinh hoạt trong khu vực vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến mức lương trong các ngành cụ thể.

 • Mức lương của doanh nghiệp nhỏ có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào vị trí địa lý : các thành phố như New York hay San Francisco thường có mức lương cao hơn khu vực nông thôn.
 • Điều kiện thị trường lao động địa phương , cạnh tranh nhân tài và mức lương hiện hành quyết định đáng kể tiền lương và tiền công ở các doanh nghiệp nhỏ.
 • Giống như các công ty lớn, các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể có sự chênh lệch về lương theo giới tính, trong đó phụ nữ kiếm được khoảng 80-90% số tiền mà đồng nghiệp nam của họ kiếm được, với sự khác biệt tùy theo ngành và vai trò công việc.
 • Giải quyết và thu hẹp khoảng cách về lương theo giới trong các doanh nghiệp nhỏ là rất quan trọng để thúc đẩy sự bình đẳng và công bằng tại nơi làm việc.

Mức thu nhập của các chủ doanh nghiệp nhỏ khác nhau dựa trên các yếu tố như lợi nhuận, ngành và quy mô công ty.

 • Theo một cuộc khảo sát do Guidant Financial và LendingClub thực hiện, mức lương trung bình của các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ là khoảng 71.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào doanh nghiệp và ngành cụ thể.
 • Nhân viên có trình độ học vấn cao hơn có xu hướng kiếm được mức lương cao hơn ở các doanh nghiệp nhỏ so với những người có trình độ học vấn thấp hơn, đặc biệt đối với những vai trò yêu cầu bằng cấp hoặc chứng chỉ cao cấp.
 • Để thu hút và giữ chân nhân viên, các doanh nghiệp nhỏ thường đưa ra các phúc lợi và đặc quyền bổ sung, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu, kỳ nghỉ có lương, công việc linh hoạt và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
 • Cung cấp các lợi ích cạnh tranh cho phép các doanh nghiệp nhỏ duy trì tính cạnh tranh trên thị trường việc làm và tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Các doanh nghiệp nhỏ có tốc độ tăng trưởng cao và lợi nhuận cao hơn có nhiều khả năng tăng lương và thưởng cho nhân viên của họ.

 • Các yếu tố kinh tế , bao gồm tăng trưởng kinh tế tổng thể và điều kiện thị trường, tác động đến tăng trưởng tiền lương của doanh nghiệp nhỏ.

Mức lương ở các doanh nghiệp nhỏ khác nhau tùy theo vị trí địa lý, trong đó các thành phố có mức lương cao hơn. Điều kiện làm việc tại địa phương và sự cạnh tranh tài năng quyết định mức lương của doanh nghiệp nhỏ. Giải quyết khoảng cách về lương theo giới trong các doanh nghiệp nhỏ là rất quan trọng đối với sự công bằng tại nơi làm việc.

Thu nhập của các chủ doanh nghiệp nhỏ thay đổi dựa trên lợi nhuận, ngành và quy mô. Trung bình, chủ sở hữu kiếm được 71.000 USD mỗi năm. Đưa ra các lợi ích giúp các doanh nghiệp nhỏ thu hút và giữ chân nhân viên trong khi vẫn duy trì tính cạnh tranh.

Các doanh nghiệp nhỏ trong các ngành có nhu cầu cao đưa ra mức lương cao hơn. Những thay đổi về mức lương tối thiểu tác động đến các doanh nghiệp nhỏ, dẫn đến giảm giờ làm hoặc tăng giá. Các ngành nghề có tay nghề cao đưa ra mức lương cạnh tranh do các kỹ năng cụ thể được yêu cầu.

Giải đáp các câu hỏi

Làm thế nào các doanh nghiệp nhỏ có thể duy trì tính cạnh tranh về mặt tiền lương?

Để duy trì tính cạnh tranh, các doanh nghiệp nhỏ có thể tập trung vào việc đưa ra mức lương cạnh tranh trong ngành và vị trí địa lý của họ, đưa ra các gói phúc lợi hấp dẫn, tạo môi trường làm việc tích cực và đánh giá cao sự đóng góp của nhân viên.

Chi phí sinh hoạt ở một khu vực nhất định ảnh hưởng đến tiền lương của doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

Chi phí sinh hoạt ở một khu vực địa lý cụ thể có thể ảnh hưởng đến tiền lương của doanh nghiệp nhỏ. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở thành phố hoặc khu vực có thể dẫn đến mức lương cao hơn để bù đắp chi phí gia tăng mà nhân viên phải đối mặt.

Làm thế nào các doanh nghiệp nhỏ có thể giải quyết và thu hẹp khoảng cách về giới tính?

Các doanh nghiệp nhỏ có thể giải quyết khoảng cách về lương theo giới bằng cách tiến hành kiểm toán công bằng về lương, đảm bảo cơ cấu trả lương minh bạch và công bằng, thực hiện các chính sách đa dạng và hòa nhập, thúc đẩy cơ hội thăng tiến nghề nghiệp bình đẳng cũng như đào tạo và giáo dục về thành kiến ​​vô thức.

Thống kê quyền sở hữu doanh nghiệp nhỏ

Trong phần này, chúng tôi phân tích số liệu thống kê về quyền sở hữu doanh nghiệp nhỏ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về nhân khẩu học, xu hướng và động lực của doanh nhân. Phân tích dữ liệu thống kê cho chúng ta cái nhìn toàn diện về những người thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế thông qua quyền sở hữu doanh nghiệp nhỏ.

 • Thế hệ X ( từ 39 đến 54 tuổi ) sở hữu phần lớn các doanh nghiệp nhỏ, khoảng 44% , tiếp theo là những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số, khoảng 41% . Millennials đại diện cho khoảng 12% chủ doanh nghiệp nhỏ và sự hiện diện của họ không ngừng tăng lên. Những số liệu thống kê này được lấy từ Chỉ số Xu hướng Tài chính Hướng dẫn cho năm 2021.
 • Nghiên cứu của Guidant Financial cũng tiết lộ rằng phần lớn chủ doanh nghiệp nhỏ, với tỷ lệ 66% , là nam giới.

Tỷ lệ trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp nhỏ…

thống kê về doanh nghiệp nhỏ 7

 • Mặc dù làm việc tại nhà và có quyền tự chủ của sếp nhưng các chủ doanh nghiệp nhỏ chỉ có rất nhiều thời gian rảnh. Khoảng 81% chủ doanh nghiệp cho biết họ làm việc ngoài giờ, thường là cả ngày lẫn đêm.
 • Ngoài ra, khoảng 89% chủ doanh nghiệp nhỏ làm việc vào cuối tuần để quản lý lịch trình của họ, mặc dù họ có thể có sự linh hoạt nhất định trong lịch trình làm việc của mình.
 • Theo nghiên cứu của bộ phận pháp lý, doanh thu thấp và dòng tiền hạn chế là nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp đóng cửa. Trung bình, cứ 12 doanh nghiệp thì có khoảng 1 doanh nghiệp đóng cửa mỗi năm. Tuy nhiên, lý do cá nhân cũng có thể góp phần khiến doanh nghiệp đóng cửa.

Lý do khiến chủ sở hữu đóng cửa doanh nghiệp vào năm 2015…

thống kê chuyên sâu về doanh nghiệp nhỏ

 • Khoảng 92% nhân viên bày tỏ không hối tiếc về việc bắt đầu kinh doanh riêng.
 • Phần lớn đáng kể, khoảng 70% , chủ doanh nghiệp nhỏ làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.
 • Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt mức tăng trưởng 0,6% so với năm trước, với mức tăng trưởng đáng chú ý là 21% trong 5 năm qua.
 • Việc làm trong các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng tăng 8% trong 5 năm qua.

Xu hướng tăng trưởng đầy hứa hẹn đã được quan sát thấy ở một số tiểu bang và khu vực đô thị. Các điều kiện cụ thể đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể ở các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ bao gồm Michigan, Florida, Georgia, Nevada và Nam Carolina.

 • Các bang như Maine, Indiana, Minnesota, Virginia và Delaware đã chứng minh khả năng tồn tại việc làm cao của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từ năm 2014 đến năm 2019.
 • Phân tích địa lý cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở các khu vực như Detroit, Charlotte (Bắc và Nam Carolina), Austin, Atlanta và San Antonio.
 • Về18,7%, ovvero 1,1 milioni di datori di lavoro negli Stati Uniti, è di proprietà di minoranze, con le aziende asiatiche in testa nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione.
 • Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người châu Á chiếm 23,8% số doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực này và có doanh thu ước tính là 874,6 tỷ USD

Các doanh nghiệp do người Mỹ bản địa và người Mỹ bản địa làm chủ bao gồm 26.064 cơ sở, với doanh thu 35,8 tỷ USD và 215.049 nhân viên với mức lương hàng năm là 8,7 tỷ USD.

 • Các doanh nghiệp do người da đen làm chủ ở Hoa Kỳ bao gồm 134.567 cơ sở, tạo ra doanh thu hàng năm là 133,7 tỷ USD . Họ tuyển dụng khoảng 1,3 triệu người, với mức lương hàng năm khoảng 40,5 tỷ USD . Đặc biệt, 29,5% số công ty này hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và xã hội.
 • Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người gốc Tây Ban Nha đã chứng kiến ​​​​mức tăng 4,6% từ năm 2018 đến năm 2019, chiếm 6% tương đương 346.836 tổng số giao dịch, với doanh thu hàng năm ước tính là 463,3 tỷ USD.
 • Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của cựu chiến binh chiếm 5,7% , hay 331.151, trong tổng số các doanh nghiệp nhỏ, đóng góp tới 963,4 tỷ USD doanh thu và hỗ trợ 4,0 triệu nhân viên với mức lương hàng năm là 191,6 tỷ USD.
 • Trong số các chủ doanh nghiệp nhỏ, 20% đã chọn tài trợ kinh doanh 401(k) làm phương tiện để bắt đầu kinh doanh

Các doanh nghiệp do những người từ 55 tuổi trở lên thành lập có tỷ lệ tồn tại cao hơn nhưng lại ít thuê người hơn.

 • Phần lớn 81% chủ doanh nghiệp làm việc vào ban đêm, trong khi 89% làm việc vào cuối tuần.
 • Hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ thường làm việc từ 40 đến 49 giờ mỗi tuần.
 • Về trình độ học vấn, 32% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học, trong khi 12% chỉ học xong trung học.
 • Các doanh nhân thuộc thế hệ Millennial và Gen Z có khả năng nói rằng công ty của họ được thành lập vì đam mê ý tưởng cao hơn 48%

Khoảng 29% doanh nhân cho biết động lực khởi nghiệp của họ là trở thành ông chủ của chính mình.

 • Các doanh nhân thuộc thế hệ Millennial và Gen Z có khả năng kinh doanh phụ cao hơn 188% so với những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số.
 • Theo 38% chủ doanh nghiệp nhỏ, trau dồi kỷ luật là chìa khóa để phát triển tư duy kinh doanh.

Nữ doanh nhân trong lĩnh vực thương mại…

 • Vào năm 2020, 29% chủ doanh nghiệp nhỏ cho rằng tác động của virus Corona, tình trạng kinh doanh thua lỗ và khả năng đóng cửa doanh nghiệp là những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ.

Các doanh nghiệp người Mỹ gốc Phi chứng kiến ​​​​sự sụt giảm lớn nhất trong hoạt động kinh doanh, với mức giảm 41%

 • Đến năm 2025, 80% doanh nhân đã đầu tư vào các dự án tùy chỉnh dự kiến ​​sẽ ngừng cấp vốn do lợi tức đầu tư không đủ.
 • Theo Khảo sát kinh doanh hàng năm của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ , các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thiểu số hiện diện đáng kể trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ, chiếm khoảng 18,3% tổng số doanh nghiệp ở Hoa Kỳ vào năm 2019.
 • Số lượng doanh nghiệp thuộc sở hữu của thiểu số tăng đều đặn 34,6% trong giai đoạn 2014-2019, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của các doanh nghiệp trong cùng kỳ.
 • Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp tục đạt được tiến bộ đáng chú ý, với ước tính khoảng 12,4 triệu doanh nghiệp ở Hoa Kỳ vào năm 2021, tăng 4,2% so với năm trước.

Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, tạo ra doanh thu hơn 1,8 nghìn tỷ USD và tạo việc làm cho gần 9,2 triệu người

 • Theo một nghiên cứu của Global Entrepreneurship Monitor (GEM), tinh thần kinh doanh đang phát triển mạnh trong giới trẻ, bằng chứng là gần 58% doanh nhân ở Hoa Kỳ sẽ ở độ tuổi từ 18 đến 34 vào năm 2020
 • Các doanh nhân trẻ có xu hướng thành lập các công ty trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới, tận dụng các công cụ và nền tảng kỹ thuật số để thúc đẩy đổi mới và khởi động doanh nghiệp.
 • Người nhập cư đóng một vai trò quan trọng trong việc sở hữu doanh nghiệp nhỏ, với khả năng bắt đầu kinh doanh cao hơn gấp đôi so với người bản xứ vào năm 2019.
 • Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người nhập cư cung cấp cơ hội việc làm và đóng góp cho nền kinh tế địa phương, tạo việc làm cho hơn 8,7 triệu người ở Hoa Kỳ vào năm 2019

Theo Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA), tính đến năm 2020, các doanh nhân kỳ cựu có tác động đáng kể đến bối cảnh doanh nghiệp nhỏ, với khoảng 2,5 triệu doanh nghiệp thuộc sở hữu của cựu chiến binh ở Hoa Kỳ vào năm 2020.

 • Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của cựu chiến binh thể hiện lịch sử thành công mạnh mẽ, tạo ra doanh thu hàng năm hơn 1,4 nghìn tỷ USD và tuyển dụng gần 5,8 triệu người.
 • Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người bản địa đang phát triển và năm 2016 chiếm 5% tổng số chủ doanh nghiệp ở Canada.
 • Các doanh nhân bản địa thường tập trung vào các lĩnh vực như thủ công, du lịch và quản lý tài nguyên thiên nhiên, giới thiệu di sản văn hóa của họ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cộng đồng.
 • Tinh thần khởi nghiệp một mình đang gia tăng và sẽ chiếm 34% tổng số doanh nhân ở Hoa Kỳ vào năm 2020

Các doanh nhân đơn lẻ tận dụng công nghệ và nền tảng trực tuyến để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm độc lập, được hưởng lợi từ tính linh hoạt và giảm chi phí chung.

Các doanh nghiệp xã hội đang có được chỗ đứng trong bối cảnh kinh doanh nhỏ, kết hợp lợi nhuận với việc tập trung vào tác động xã hội và môi trường. Ước tính đến năm 2020 nước Anh sẽ có 100.000 doanh nghiệp xã hội.
Doanh nghiệp xã hội giải quyết một số thách thức xã hội như xóa đói giảm nghèo, bền vững môi trường và phát triển cộng đồng thông qua hoạt động kinh doanh.
Các doanh nghiệp gia đình đóng một vai trò quan trọng, đóng góp khoảng 64% GDP và 78% tạo việc làm mới ở Hoa Kỳ vào năm 2019.
Các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình thường ưu tiên các quan điểm dài hạn, nuôi dưỡng di sản giữa các thế hệ và thúc đẩy môi trường làm việc gắn kết.

Các doanh nghiệp tại nhà đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và xu hướng làm việc đang phát triển. Theo Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, khoảng 50% doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ hoạt động tại nhà.

 • Kinh doanh tại nhà mang lại sự linh hoạt và lợi ích tiết kiệm tiền , cho phép các doanh nhân quản lý hiệu quả sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống ngay tại nhà của họ.
 • Khu vực nông thôn tự hào có cộng đồng doanh nghiệp nhỏ sôi động: Các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn tuyển dụng khoảng 10,5 triệu người ở Hoa Kỳ và chiếm 21,5% tổng số việc làm của doanh nghiệp nhỏ trong năm 2018.
 • Các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn thường tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch và dịch vụ địa phương, góp phần tạo nên sức sống kinh tế cho cộng đồng nông thôn.

Kinh doanh tại nhà mang lại sự linh hoạt và lợi ích về chi phí, cho phép làm cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn đóng góp vào nền kinh tế nông thôn, cung cấp việc làm cho khoảng 10,5 triệu người và tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch và dịch vụ địa phương.

Các doanh nghiệp xã hội kết hợp giữa lợi nhuận và quan tâm đến tác động xã hội và môi trường. Ở Vương quốc Anh, có khoảng 100.000 doanh nghiệp xã hội đang đối mặt với những thách thức như giảm nghèo, bền vững môi trường và phát triển cộng đồng. Các doanh nghiệp do gia đình sở hữu đóng góp một phần quan trọng vào nền kinh tế, chiếm khoảng 64% GDP và 78% sự tạo ra việc làm mới tại Hoa Kỳ, thúc đẩy sự kế thừa qua các thế hệ.

Các doanh nghiệp do cựu chiến binh sở hữu tạo ra hơn 1.400 tỷ đô la doanh số bán hàng và tuyển dụng gần 5,8 triệu người. Ở Canada, các doanh nghiệp do người bản địa sở hữu chiếm 5% tổng số doanh nhân, thường tập trung vào nghệ thuật và nghề thủ công, du lịch và quản lý tài nguyên tự nhiên. Doanh nghiệp tự doanh đang tăng lên và chiếm 34% số doanh nhân tại Hoa Kỳ, nhờ vào sự độc lập và các nền tảng kỹ thuật số cho việc khởi tạo doanh nghiệp.

Giải đáp các câu hỏi

Làm thế nào để bạn bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ?

Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ bao gồm một số bước, chẳng hạn như phát triển một kế hoạch kinh doanh, đăng ký kinh doanh, đảm bảo nguồn tài chính, xin các giấy phép và giấy phép cần thiết cũng như tạo ra các hệ thống hoạt động.

Các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận cao nhất là gì?

Lợi nhuận của một doanh nghiệp nhỏ có thể thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm ngành, nhu cầu thị trường, cạnh tranh và mô hình kinh doanh. Một số ngành được biết đến với khả năng sinh lời cao là công nghệ, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử, tư vấn và dịch vụ thực phẩm.

Làm thế nào tôi có thể tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ của mình?

Các chủ doanh nghiệp nhỏ có sẵn một số lựa chọn tài chính, bao gồm tiết kiệm cá nhân, vay ngân hàng, cho vay Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA), huy động vốn từ cộng đồng, đầu tư mạo hiểm và trợ cấp. Mỗi lựa chọn đều có tiêu chí và điều kiện đủ điều kiện riêng.


Và đây là phần 1 của Hơn 230 thống kê về doanh nghiệp nhỏ chi tiết nhất: Quyền sở hữu, chi phí, sự tồn tại, thách thức,… Bạn có thể xem tiếp phần 2 dưới đây:

Hơn 230 Thống Kê Về Doanh Nghiệp Nhỏ Chi Tiết Nhất: Quyền Sở Hữu, Chi Phí, Sự Tồn Tại, Thách Thức,… (Phần 2)

Thanh Tuyền – Dịch và Chỉnh sửa 

Nguồn: marketsplash.com

Bài viết liên quan:

Quảng cáo TikTok là gì và cách tạo một quảng cáo + Ví dụ hay nhất

1000+ thống kê về Email Marketing 2023: cách dùng, doanh thu, mức độ tương tác và những chi tiết quan trọng khác

Chia sẻ bài viết

Related Posts

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

TAG

atpholdings.vn

0708117775

atpsoftware logo

Phiên bản ATP Cookie v1.1 có nhiều lỗ hổng về bảo mật được phát hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của team Chongluadao. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ mã nguồn, chúng tôi đã tiến hành sửa lỗi và tạo ra phiên bản ATP Cookie v1.3.

Khách hàng đang sử dụng phiên bản cũ xin vui lòng xoá và tải phiên bản mới nhất để sử dụng.

Cập nhật phiên bản ATP Cookie v1.3 mới:

– Dữ liệu sẽ được xử lý và hiển thị ngay tại giao diện của tiện ích ATP Cookie (Client-side) thay vì đưa về xử lý tại server như phiên bản cũ (Serᴠer-side)

– Khi người dùng thao tác lấy cookie từ tiện ích ATP Cookie, sẽ có thông báo hiển thị cookie sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Tiện ích chỉ được phép truy xuất cookie từ trình duyệt trong trường hợp có sự đồng ý của người dùng.

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ sớm liên hệ hỗ trợ bạn